Állati hulladékgyűjtő központ

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN KIÍRT ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSE (KIOP -2004-1.2-0.F) INTÉZKEDÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉRE BEADOTT MINTAPROJEKT REGIONÁLIS ÁLLATI HULLADÉKGYŰJTŐ KÖZPONT LÉTESTÉSÉRE ÉS DÖGKUTAK REKULTIVÁCIÓJÁRA

Cél:
Állati hulladékok- mint veszélyes hulladékáram- ellenőrzött, környezetkímélő térségi gyűjtő rendszerének kialakítására, valamint a térségi környezeti veszélyforrást jelentő dögkutak rekultivációja.

Fő célcsoport:
lakosság, háztáji gazdaságok, kis volumenű állattartó telepek

Fő tevékenységek:
Kistérségi állati hulladékgyűjtő-átrakó központ létesítése a Dabasi Regionális hulladékgyűjtő területén Dögkutak rekultiválása 1 db speciális szállítójármű beszerzése a térségen belül történő biztonságos begyűjtésre.

Erőforrás:
KIOP támogatás 95 %
saját erő 5 %

Beruházás összköltsége: 78 728 e Ft

Cikk folytatása

A projekt hírei

Az OKTKT településeinek önkormányzatai megalkották az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos egységes szabályzatukat.

A települési önkormányzatok képviselő-testülete, figyelmel az Alkotmány (1949. évi XX. törvény) 44/A. § (1) bek. a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § rendelkezéseire, az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A rendelet célja, hogy az OKTKT településeinek közigazgatási területén elhullot állatok tetemei ártalmatlanná tételének, elszállításának rendjét, valamint az állattartóknak az állati hulladékokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

(2) A hatálya OKTKT településeinek közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.

(3) A OKTKT településeinek közigazgatási területén a szervezett hulladék-szállításról az Önkormányzati Társulás gondoskodik.

2.§

(1) Állati hulladék keletkezése esetén az elhullott állat tulajdonosa köteles annak ártalmatlanná tételéről jelen rendeletben előírtak alapján gondoskodni

Cikk folytatása

Hulladékgyűjtő autó

Az  ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSE (KIOP -2004-1.2-0.F) projekt keretén belül pályáztunk egy hulladékgyűjtő autóra. A beszerzés megtörtént és már üzembe is helyeztük. Néhány kép az autóról:

Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó
Hulladékgyűjtő autó Hulladékgyűjtő autó

Térségi állati hulladékgyűjtő

Az  ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSE (KIOP -2004-1.2-0.F) projekt keretén belül elkezdődött az építkezés és mára már megvalósult a térségi állati hulladékgyűjtő épülete. Az építkezés menetéről és az elkészült épületről néhány kép:

Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő
Térségi állati hulladékgyűjtő Térségi állati hulladékgyűjtő

Régi dögterek

Néhány kép a Az  ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSE (KIOP -2004-1.2-0.F) projektet megelőző időkből, amely a települések dögkutait mutatják be.

A dabasi dögtér
A dabasi dögtér A dabasi dögtér
A hernádi dögtér
A hernádi dögtér A hernádi dögtér
Az újhartyáni dögtér
Az újhartyáni dögtér Az újhartyáni dögtér
Az örkényi dögtér
Az örkényi dögtér Az örkényi dögtér
A tatárszentgyörgyi dögtér
A tatárszentgyörgyi dögtér A tatárszentgyörgyi dögtér

 

Díjszabás

Az állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos díj mértéke.

Hulladékkezelési díj: nettó 77Ft/kg + ÁFA

A díj számításának az alapja az állati hulladék ártalmatlanításának a díja, amely tartalmazza az állati hulladék ártalmatlanításának és a telepről történő elszállításának a díját.

Beszállítási díj: nettó 250 Ft/km +ÁFA

amely díj minden év január 1-től a tárgyévet megelőző 2. év október 1-je és a megelőző év szeptember 30-a közötti 12 hónap szakmai fogyasztói árindexének (KSH 615) megfelelően növekszik.