Határon átnyúló együttműködési program

Határon átnyúló együttműködési program Magyarország-Szlovákia 2007-2013 

Názov projektu/A projekt címe:
"Kde kultúra spája národy/Ahol a kultúra összeköti a nemzeteket"

Vedúci partner/Vezető partner:
Dvory a okolie - združenie obcí

Cezhraničný partner/Külföldi partner:
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás

O projekte/A projektről:
Projekt je zameraný na aktivity, ktorými chceme zachovať kultúrne dedičstvo a rozšíriť jeho povedomie medzi inými národmi, upevniť medzinárodné vzťahy, zabezpečiť priestor na tvorbu priateľstiev a potencionálnych partnerstiev, zabezpečiť priestor na spoznávanie prírodných, kultúrnych, sociálnych a ďalších daností a zaujímavostí nachádzajúce sa na iných územiach ako domácich, priamo zapojiť ľudí do cezhraničnej spolupráce.

Cikk folytatása

Projekt képek

Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben
Együttműködés programok képekben Együttműködés programok képekben