Díjszabás

Az állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos díj mértéke.

Hulladékkezelési díj: nettó 77Ft/kg + ÁFA

A díj számításának az alapja az állati hulladék ártalmatlanításának a díja, amely tartalmazza az állati hulladék ártalmatlanításának és a telepről történő elszállításának a díját.

Beszállítási díj: nettó 250 Ft/km +ÁFA

amely díj minden év január 1-től a tárgyévet megelőző 2. év október 1-je és a megelőző év szeptember 30-a közötti 12 hónap szakmai fogyasztói árindexének (KSH 615) megfelelően növekszik.