Állati hulladékgyűjtő központ

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN KIÍRT ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSE (KIOP -2004-1.2-0.F) INTÉZKEDÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉRE BEADOTT MINTAPROJEKT REGIONÁLIS ÁLLATI HULLADÉKGYŰJTŐ KÖZPONT LÉTESTÉSÉRE ÉS DÖGKUTAK REKULTIVÁCIÓJÁRA

Cél:
Állati hulladékok- mint veszélyes hulladékáram- ellenőrzött, környezetkímélő térségi gyűjtő rendszerének kialakítására, valamint a térségi környezeti veszélyforrást jelentő dögkutak rekultivációja.

Fő célcsoport:
lakosság, háztáji gazdaságok, kis volumenű állattartó telepek

Fő tevékenységek:
Kistérségi állati hulladékgyűjtő-átrakó központ létesítése a Dabasi Regionális hulladékgyűjtő területén Dögkutak rekultiválása 1 db speciális szállítójármű beszerzése a térségen belül történő biztonságos begyűjtésre.

Erőforrás:
KIOP támogatás 95 %
saját erő 5 %

Beruházás összköltsége: 78 728 e Ft

Várható eredmények:
A dabasi kistérségben megvalósul az állati hulladékok szigorú szabályok szerint történő kezelése, amely hatékonyan, a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok maximális figyelembevételével megoldja a biztonságos begyűjtését, ill. ártalmatlanítását, a dögkutak/terek bezárásával, rekultivációjával együtt, 90-95 %-kal csökken a környezeti, közegészségügyi veszélyforrás.

A környezet állapotának javítása mellett, a kis gazdaságok fennmaradását, fejlődését is segíti azáltal, hogy elérhető megoldást kínál az előírások teljesítésére.

Közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott eljárások eredményei:

Kistérségi állati hulladékgyűjtő-átrakó központ létesítése, dögkutak rekultivációja
Nyertes pályázó: PATINA BT

1 db speciális szállítójármű beszerzése
Nyertes pályázó: SERES KFT