Határon átnyúló együttműködési program

Határon átnyúló együttműködési program Magyarország-Szlovákia 2007-2013 

Názov projektu/A projekt címe:
"Kde kultúra spája národy/Ahol a kultúra összeköti a nemzeteket"

Vedúci partner/Vezető partner:
Dvory a okolie - združenie obcí

Cezhraničný partner/Külföldi partner:
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás

O projekte/A projektről:
Projekt je zameraný na aktivity, ktorými chceme zachovať kultúrne dedičstvo a rozšíriť jeho povedomie medzi inými národmi, upevniť medzinárodné vzťahy, zabezpečiť priestor na tvorbu priateľstiev a potencionálnych partnerstiev, zabezpečiť priestor na spoznávanie prírodných, kultúrnych, sociálnych a ďalších daností a zaujímavostí nachádzajúce sa na iných územiach ako domácich, priamo zapojiť ľudí do cezhraničnej spolupráce.

Do projektu plánujeme zaangažovať rôzne skupiny ľudí (cca 120 osôb), ktorí vystúpia v rámci kultúrneho programu so svojimi produkciami. Túto skupinu ľudí budú tvoriť občania žijúci v mikroregióne Dvory a okolie - združenie obcí (Slovensko). Dvojdňové kultúrne podujatie sa uskutoční v mikroregióne Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (Maďarsko), konkrétne v mestách Dabas a Örkény. Očakávame návštevu miestnych občanov a ľudí z okolia i zo Slovenska.
Výsledkom má byť zvýšenie kultúrnej súdržnosti medzi ľuďmi a komunitami dvoch krajín.

A projekt olyan tevékenységekre irányul, amelyekkel szeretnénk megőrizni a kulturális örökséget és terjeszteni annak tudatosítását más nemzetek között, szilárdítani a nemzetközi kapcsolatokat, teret biztosítani barátságok és potenciális partnerség kialakításához, teret biztosítani a természeti, kulturális, szociális és más adottságok, érdekességek megismeréséhez, amelyek nem az otthoni területeken találhatók, közvetlenül bekapcsolni az embereket a határontúli együttműködésbe.

A projektbe terveink szerint különböző érdeklődési körű csoportok kapcsolódnak majd be (kb. 120 ember), akik kultúrműsor keretén belül lépnek majd fel produkciójukkal. Ez a csoport Dvory a okolie - združenie obcí (Szlovákia) lakosai soraiból áll majd össze. A kétnapos kulturális rendezvény az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (Magyarország) mikrorégióban szeretnénk megvalósítani, pontosabban Dabas és Örkény városokban. A helyi és környékbeli lakosok érdeklődésére számítunk ill. Szlovákiából is várjuk a nézőket.

A projekt célja és eredménye lenne a kulturális összetartás mindkét ország lakosai és közösségei között.


Teritoriálne zloženie jednotlivých združení/Egyes társulások területi összetétele:

Dvory a okolie - združenie obcí (17 obcí/település):
Branovo, Bešeňov, Bruty, Dulovce, Dvory nad Žitavou, Dubník, Gbelce, Jasová, Mudroňovo, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svätý Peter, Svodín a Šarkan.
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (10 samospráv/település):
Hernád, Inárcs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Dabas, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Újhartyán és Újlengyel.