Gyermekvédelem az ország közepén

(TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0080)

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás keretei között 2009 januárjában vette kezdetét a „Gyermekvédelem az ország közepén” című projekt a kistérséghez tartozó négy településen.

Az 2009. április 7-én aláírt Támogatási Szerződés alapján, Európai Uniós és Magyar Állami támogatás igénybevételével valósulhat meg a fejlesztés az előzetesen jóváhagyott tervek szerint.

Az 18 919 727 Ft összköltségű beruházás keretében Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy és Táborfalva települések fogtak össze és vállalták önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő és agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások szervezését; iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok beindítását és családon belüli kapcsolatokat támogató illetve a családok társadalmi beilleszkedését segítő terápia kidolgozását illetve feltételeinek megteremtését.

A négy kistérségi település gazdasági, társadalmi helyzete és lakosságának összetétele is hasonló, amely kézenfekvővé tette számukra az egységes program kialakítását. Az önkéntes részvétel alapján működő projekt célja a perifériára sodródott, ingerszegény környezetben élő gyermekek számára egy olyan védőháló kialakítása, amely visszasegíti őket a társadalomba, mindemellett családjukat és környezetüket is bevonva, hosszútávon követhető életvezetési mintát szolgáltat. A projektmegvalósítás egy éves időtartama alatt az abba bevont 131 gyermek és 30 család részére elérhetővé válik az integrációs programban való részvétel. A projekt lezárulásának tervezett időpontja 2010 januárja.
 

A TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0080 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, a Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek keretében a kedvezményezett Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 18 919 727 Ft értékű vissza nem térítendő támogatással gazdálkodhat, amely fedezi a projekt összköltségeinek 100 százalékát.
 

A projekt révén megvalósított eredmények mellett a program további fejlődési irányt mutat a településeknek. Az elmúlt években megvalósított számos sikeres együttműködés alapján épülő mikro-térségi integráció és a jó gyakorlat is erősödik, amely hosszútávon kihat a települések gazdasági és társadalmi helyzetére illetve segíti annak javuló tendenciáját.