Szociális ellátó rendszer korszerűsítése

TÁMOP-5.4.4-09/1-A-2009-0003

Az OKTKT, mint főpályázó partnerségben a Szent István Egyetemmel és a dabasi kistérségben szociális ellátást végző 5 intézménnyel közösen valósítja meg a projekt alábbi célkitűzéseit:

    A kistérség szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciójának és a kapcsolódó szükségletfelméréssel a szolgáltatások intézményi fejlesztését;
    A szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelését;
    A szociális képzések terepgyakorlati rendszerének szolgáltatás specifikus fejlesztését;
    Szociális szolgáltató intézmények és felnőttképzést folytató intézmények közötti együttműködések kialakítását, erősítését.

A célok elérése érdekében megvalósítandó tevékenységek a következők:

    Szociális szolgáltatások iránti szükségletek felmérése;
    Térségi Szociális Szolgáltatásfejlesztési Koncepció elkészítése;
    Szociális szakemberek szakmai képzése;
    Terepgyakorlatok rendszerének fejlesztése;
    Tereptanárképzés;
    Oktatási eszközök beszerzése.

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2010.03.01 – 2012.02.28.


A projekt hosszú távú célja kettős, egyrészt a dabasi kistérségben elérhető szociális szolgáltatások és ellátási rendszerének lakossági igényekhez igazodó fejlesztése, másrészt a szociális képzések terepgyakorlati rendszerének fejlesztésével hozzájárulni a képző intézményekben végzett szakemberek korszerűsödő szociális szolgáltató rendszer elvárásainak megfelelő szakmai kompetenciáinak megszerzéséhez.

A projekt közvetlen célkitűzései a következők:

    A kistérség szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciójának és a kapcsolódó szükségletfelméréssel a szolgáltatások intézményi fejlesztése;
    A szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelése;
    A szociális képzések terepgyakorlati rendszerének szolgáltatás specifikus fejlesztése;
    A kistérségi társulás területén működő szociális szolgáltató intézmények és a régióban szociális és egészségügyi képzést folytató intézmények közötti együttműködések kialakítása, erősítése.

A projekt várt eredményei:

    Elkészül a szociális szolgáltatás rendszerének fejlesztését megalapozó szükségletfelmérés;
    Elkészül a kistérség középtávú (3 éves) Szociális Szolgáltatásfejlesztési koncepciója;
    60 fő szociális szakember képzése, továbbképzése;
    Szolgáltatás specifikus tereptanár képzés lebonyolítása, módszertanának kialakítása;

Terepgyakorlatok módszertani fejlesztése, 75 fő hallgató terepképzése.