Foglalkoztatási Paktum az Ország Közepe Kistérségben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0040 Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások „Foglalkoztatási Paktum az Ország Közepe Kistérségben” 

Az Ország Közepe Kistérségi Társulás, mint fõpályázó valamint a Közép-magyarországi Munkaügyi Központ dabasi Kirendeltsége, a Pest Megyei Roma Szervezet, a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. és a Remondis-OKÖT Hulladékgazdálkodási Kft. a TÁMOP-1.4.4-08/1- 2009-0040 „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapo-dások” program keretében valósítják meg a „Fog-lalkoztatási Paktum az Ország Közepe Kistérségben” projektet 2010. január 1-tõl 2011. október 31-ig.

A paktum által létrehozott foglalkoztatási együttműködés hosszú távú hatása

 • A térség gazdasági versenyképességének és eltartó-képességének növekedése,
 • Az esélyek egyenlőségére hangsúlyt helyező, erős belső kohéziójú helyi társadalom kialakulása,
 • A fenntartható fejlesztéshez, kiegyenlített fejlődéshez szükséges gazdaságszerkezet kialakulása,
 • A tudásszint emelkedése, a szakmai, vállalkozói ismeretek elmélyülése révén a gazdasági szereplők versenyképességének növekedése,
 • A leszakadó társadalmi csoportok társadalmi integrációja, a helyi közösségek kohéziójának erősödése,
 • A befektetők számára vonzó gazdasági klíma kialakulása,
 • A gazdasági szereplők között szerveződő együttműködések, vállalkozói hálózatok kialakulása, a már meglévő kapcsolatok elmélyülése,
 • A vállalkozói kultúra és a munkaerő képzettségi szintjének emelkedése,
 • A piaci igényekhez igazodó, differenciált képzési kínálat kialakítása a térségben,
 • Humánerőforrás-fejlesztés, a képzettségi szint emelése,
 • A térségben élő nemzetiségi, etnikai kisebbségek identitásának erősítése és az egymás iránti tolerancia szintjének emelkedése.